Spring där du är!


Alla våra fasta banor har även ett alternativ för dig som av någon anledning inte kan eller vill springa den fasta banan - dessa lopp kallar vi för "Fria banor". På så vis kan du vara med i samtliga av våra lopp - utan att vara i närheten av staden de har sin fasta bana i! Du anmäler dig till dessa lopp på samma ställe som alla övriga lopp!


Sen har vi några undantag som enbart är virtuella - till exempel vårt Pridelopp som kommer att gå under Stockholms pridevecka med en extra fin prideinspererad medalj! Mer info kommer om detta (men det går redan nu att anmäla sig).